Over Ons


Historie
Opa Waalderink is indertijd op deze locatie begonnen met een agrarisch bedrijf. Oorspronkelijk een klassiek gemengd veehouderijbedrijf (melkvee, varkens) zijn in 1987 de bakens verzet met de afbouw van de melkveehouderijtak en de, in eerste instantie, kleinschalige start van tuinbouwactiviteiten. De tuinbouw heeft zich geleidelijk doorontwikkeld en vormt, na de beëindiging van de varkenshouderijtak in 1997.Kern van de tuinbouw is de gespecialiseerde teelt van pompoenen (ca. 5 hectare). Daarnaast wordt, afhankelijk van marktontwikkelingen en trends, veel eenjarig perkgoed geteeld. Het bedrijf omvat totaal ca. 7 hectare. Verwerking van de producten vindt in eigen bedrijfsruimtes plaats. Een deel van de producten wordt verkocht via de eigen verkoop aan huis. Daarnaast wordt – in het seizoen 3 keer per week – geleverd aan de veiling Bemmel. In het verlengde van de productie en verkoop van deze tuinbouwproducten wordt in het seizoen een groot aantal workshops georganiseerd op het gebied van huis- en tuindecoraties. Een deel van de afzet vindt ook via dit kanaal plaats. De voormalige fokzeugenstal is voor dit doel geheel aangepast, sanitaire voorzieningen.


Toekomst visie
We zijn medio 2010 begonnen met verbouwen van de varkensschuur waar voorheen ook de workshops werden gehouden. Deze verbouwing is eerste in een reeks onderdelen van een project waarmee wij bezig zijn bij zorgboerderij Green Valley. Het project zal als uiteindelijke doel hebben deze boerderij om te bouwen tot één compleet plaatje waarbij mensen hier zorg kunnen geniet op ieders eigen manier.